Politika korištenja

Korištenjem web stranice www.after5.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovom Politikom korištenja te da ju u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Web stranicama tvrtke AFTER 5 D.O.O. smatraju se i sve pridružene stranice i servisi koji pripadaju domeni after5.hr.

Svrha web stranice www.after5.hr je pružiti sadašnjim i potencijalnim čitateljima informativan, edukativan i zabavan sadržaj. U tom smislu After5 nastoji da objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i točnu informaciju.

After5 se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje web stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene odgovornosti poduzeću AFTER 5 D.O.O. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima.

After5 zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja web stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

After5 nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja web stranice, no ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice.

After5 ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Dokumenti, fotografije, podaci, informacije kao i bilo koji dio sadržaja objavljeni na stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe, bez izričite dozvole tvrtke AFTER 5 D.O.O.. Dopušteno je stavljati poveznicu web stranice www.after5.hr na druge stranice.

©2024 after5