Pravila privatnosti

OPĆE INFORMACIJE

Jako nam je drago što si posjetio/la našu web stranicu! Zaštitu tvojih osobnih podataka smatramo izrazito važnom. U skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka, poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi tvoji podaci ostali sigurni, ali i kako bi znao/la  što se točno s njima događa u bespućima interneta.

Obrada podataka koje dijeliš s nama ograničena je na svrhu u koju su podatci prikupljeni, točnije, obrađuju se samo oni podatci koji su za određenu svrhu nužni. Tvoje osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo ih, zbog određenih propisa, primorani dulje pohranjivati.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade osobnih podataka:

AFTER 5 D.O.O.

Kontakt podaci voditelja obrade:

 • e-mail adresa: info@after5.hr
 • adresa: Babonićeva 22, 10 000 Zagreb

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji te identificiraju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Ne prikupljamo tvoje osobne podatke osim ako nam ih izričito ne učiniš dostupnima (npr. pretplatom na newsletter ili iz nekog drugog razloga), čime daješ privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe.

Ova Politika privatnosti ne odnosi se na našu obradu osobnih podatka u ime i na temelju uputa treće strane koji zakonski imaju pravo s nama dijeliti tvoje osobne podatke.

SVRHA OBRADE

Obrada osobnih podataka obavlja se u sljedeće svrhe: odgovaranja na upit, pretplate na newsletter, statističke svrhe, svrhe oglašavanja te u druge zakonom i drugim propisima propisane svrhe.

VREMENSKO VAŽENJE ČUVANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Tvoje osobne podatke čuvat ćemo samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila obveza određena propisima ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole kada u trenutku povlačenja tvoje privole prestaje obrada.

Privolu možeš povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva:

 • na e-mail adresu: info@after5.hr
 • na fizičku adresu: Babonićeva 22, 10 000 Zagreb

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

Ako tvoji osobni podatci više ne budu potrebni za ispunjenje gore navedenih svrha, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje obvezno sukladno relevantnim propisima.

TAJNOST PODATAKA

Tvoji osobni podatci ostaju tajni prilikom posjeta web stranici after5.hr. Trećim stranama nećemo otkrivati tvoje osobne podatke bez tvoje izričite privole, osim u slučajevima propisanima važećim zakonodavstvom jer se to protivi Politici privatnosti, Uredbi i nacionalnom zakonodavstvu.

MEĐUNARODNI PRIJENOS PODATAKA

Tvoje podatke šaljemo u zemlje Europske unije u skladu s važećim izvorima prava. Nastane li potreba za takvim prijenosom, dužni smo prijenos izvršiti u skladu s važećim propisima.

KOJA SU TVOJA PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA?

 • Pravo na pristup osobnim podatcima koji se odnose na tebe, odnosno pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane;
 • Pravo na ispravak netočnih, odnosno nadopunu osobnih podataka zbog kojeg naša tvrtka bez nepotrebnog odgađanja treba ispraviti netočne osobne podatke koji se odnose na tebe;
 • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade, AFTER 5 D.O.O.;
 • Pravo na traženje brisanja podataka (pravo na zaborav) kada je svrha obrade ispunjena, kada povučeš privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, kada prigovoriš obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja pravnih obveza kojima podliježe AFTER 5 D.O.O. te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe AFTER 5 D.O.O. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično;
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka u slučaju da osporavaš točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protiviš brisanju svojih osobnih podataka te umjesto toga tražiš ograničenje njihove uporabe; ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ti tražiš radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem sistranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo;
 • Pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

TRAŽENJE PRISTUPA OSOBNIM PODATCIMA, TRAŽENJE ISPRAVKA TVOJIH OSOBNIH PODATAKA, ULAGANJE PRIGOVORA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Ako želiš pristup svojim osobnim podatcima, smatraš da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka ili smatraš da nemamo zakonitu osnovu obrađivati tvoje osobne podatke molimo teda nam se obratiš pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@after5.hr ili na adresu Babonićeva 22, 10 000 Zagreb.

SIGURNOST PODATAKA

Sigurnost tvojih podataka naš je prioritet. Koristimo niz tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera da zaštitimo tvoje osobne podatke od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

Prihvaćanjem Politike privatnosti jamčiš da si upoznat/a i suglasan/na s odredbama napisanima u ovome dokumentu.

©2024 after5