Dunja Hafner iz marketinga je prešla u volontiranje kako bi dala doprinos lokalnoj zajednici

05.12.2023. | AUTOR: After5

Život iza 5 | Život prije 5
#volontiranje

Volonterski centar Zagreb, predvođen izvršnom direktoricom Dunjom Hafner, ima važnu ulogu u poticanju i organizaciji volontiranja u zajednici. Kroz razne inicijative, Volonterski centar Zagreb olakšava povezivanje volontera s organizacijama te aktivno promiče svijest o važnosti volontiranja. Dunja nam je pružila uvod u njezine zadatke i odgovornosti, kroz razgovor smo se dotaknuli njezinog prijelaza iz marketinga u volontiranje, a naglasak je stavljen i na korporativno volontiranje te izazove koje donosi.

Volonteri Volonterskog centra Zagreb

O Volonterskom centru Zagreb…

Volonterski centri obično igraju ključnu ulogu u podršci i organizaciji volontiranja u zajednici, a uloga Volonterskog centra Zagreb je višestruka. Stvaranjem mostova između volontera i organizacija, VCZ olakšava spajanje onih koji žele pridonijeti zajednici s organizacijama koje traže podršku. Pružajući podršku organizacijama u identificiranju volontera s određenim vještinama, VCZ igra ključnu ulogu u usklađivanju interesa i potreba. 

Dodatno, Volonterski centar Zagreb posvećuje se obrazovanju volontera. Kroz pružanje obuka i edukacija, potičemo ih na uspješno obavljanje svojih uloga te ih podupiremo u razvoju ključnih vještina. Nadalje, VCZ aktivno promiče svijest o važnosti volontiranja u zajednici. Naši napori usmjereni su prema poticanju ljudi da prepoznaju vrijednost sudjelovanja u volonterskim aktivnostima i doprinose pozitivnim promjenama u okolini. 

Kroz organizaciju volonterskih događanja poput volonterskih akcija, događanja i kampanja, VCZ potiče zajedničko djelovanje i mobilizaciju građana. Time se stvaraju prilike za sudjelovanje volontera u različitim kontekstima, obogaćujući zajednicu kroz njihov doprinos. Uz sve navedeno, VCZ pruža važnu podršku organizacijama koje se oslanjaju na volonterski rad. Naša uloga u planiranju i učinkovitom upravljanju volonterskim programima doprinosi uspješnom funkcioniranju volonterske zajednice u Zagrebu.

O ulozi izvršne direktorice VCZ-a…

Kao izvršna direktorica Volonterskog centra Zagreb, predstavljam ključnu osobu u vođenju i upravljanju naše organizacije. Moj posao obuhvaća raznolike zadatke koji započinju strateškim vođenje gdje definiram dugoročnu viziju i strategije Volonterskog centra, postavljam ciljeve te razvijam planove kako bismo ostvarili našu misiju. U sklopu operativnog planiranja svakodnevno vodim organizaciju, nadgledam programe i projekte, provodim proračunsko planiranje te upravljam ljudskim resursima. 

Također, gradim odnose s partnerima, lokalnom zajednicom, vladinim agencijama i ostalim relevantnim dionicima kako bismo osigurali podršku i suradnju. Moj zadatak je i da osiguravam kvalitetna volonterska iskustva kroz razvoj i implementaciju relevantnih programa, edukacija i resursa za naše vrijedne volontere. Aktivno se angažiram u promicanju svijesti o volontiranju i važnosti zajedničkog doprinosa. 

Bitna stavka mog vođenja je i da osiguravam stabilnost financijskih resursa organizacije putem prikupljanja sredstava i donacija te odgovorno upravljam budžetom. Napomenula bih i da stvaram poticajno okruženje, usmjeravam tim prema ostvarivanju zajedničkih ciljeva i brinem o dobrobiti te profesionalnom razvoju svakog člana tima. 

Uloga izvršne direktorice Volonterskog centra Zagreb za mene znači vođenje organizacije prema ostvarenju njezine misije te doprinos dobrobiti zajednice kroz poticanje volonterskih inicijativa. Kroz vođenje tima, donošenje ključnih odluka i predstavljanje organizacije u javnosti, posvećena sam postizanju pozitivnih promjena u zajednici kojoj služimo. Želim da volontiranje postane mainstream današnjeg društva.

Dunja Hafner

O prijelazu iz marketinga u volontiranje…

Nakon dugogodišnjeg iskustva u marketingu, odlučila sam se za značajnu promjenu u karijeri i prešla sam u Volonterski centar. Osjećala sam snažnu želju za dubljim ispunjenjem i direktnim doprinosom zajednici. Želja za novim izazovima, angažman u društvenim pitanjima te želja za postizanjem ravnoteže između posla i života bili su ključni faktori koji su me motivirali. 

Volontiranje mi pruža priliku za osobni rast, stjecanje novih vještina i ostvarivanje pozitivnog utjecaja na lokalnu zajednicu. Ova promjena predstavlja za mene korak prema autentičnijem i profesionalnom putu.

O organizaciji volonterskih akcija…

Volonterski centar Zagreb aktivno organizira volonterske akcije prilagođene potrebama zajednice. Kroz suradnju s lokalnim partnerima, identificiramo prioritete i osiguravamo široku podršku. Otvorena komunikacija s volonterima putem online platforme Volonteka potiče sudjelovanje različitih skupina, a prilagodba volonterskih programa omogućuje raznolike prilike za doprinos. Volonterske akcije, edukacija volontera te sustavno praćenje i evaluacija omogućavaju nam kontinuirano poboljšanje volonterskih inicijativa. Kroz ove strategije, gradimo snažnu povezanost s zajednicom, potičemo raznolikost volonterskih angažmana i ostvarujemo pozitivan utjecaj na dobrobit zajednice. Akcije organiziramo i na upit organizatora volontiranja, samih volontera ili tvrtki koje se žele uključiti u volontiranje. 

U protekle tri godine, postigli smo oporavak od izazova pandemije i drugih kriznih situacija poput potresa i vala izbjeglica, snažno motivirajući volontere da se aktivno uključe u raznovrsne volonterske aktivnosti. Primijetili smo izražen pomak u angažmanu volontera, što nas posebno raduje. Naš fokus na školskom volontiranju i suradnja s fakultetima rezultirali su provedbom različitih projekata, dok smo istovremeno potaknuli značajan napredak u volontiranju zaposlenika.

Organiziramo edukacije namijenjene organizatorima volontiranja, školama i fakultetima, pridonoseći jačanju kapaciteta svih dionika. Aktivno sudjelujemo I u organizaciji kampanje Hrvatska volontira koja je sve brojnija iz godine u godinu. Uz aktivno sudjelovanje u izmjenama Zakona o volontiranju i oblikovanju javnih politika, ističemo se kao ključni akteri u definiranju okvira za volontiranje u Hrvatskoj. Lansiranjem Volonteke, nacionalne online platforme za volontiranje, olakšali smo pristup volonterskim prilikama diljem zemlje, potičući inkluzivnost i širenje pozitivnih učinaka volontiranja.

Ponosni smo na unapređenje Volonterskog Oskara, koji je postao prepoznatljiva manifestacija s dodatkom nagrade za poslovni i školski sektor. Održavanjem meetup-a o volontiranju zaposlenika te Nacionalnih konferencija o volontiranju zaposlenika potičemo suradnju i izvrsnost u korporativnom sektoru. Naša predanost vođenju volonterskih inicijativa rezultirala je dubokim angažmanom u zajednici i šire. Nastavljamo s neumornim radom na poticanju volontiranja i pridonosu dobrobiti zajednice na nacionalnoj razini.

O korporativnom volontiranju…

Korporativno volontiranje donosi snažne koristi, od jačanja društvene odgovornosti poduzeća do poticanja timskog duha i motivacije zaposlenika. Integracija volontiranja u poslovnu strategiju pridonosi pozitivnom imidžu poduzeća, razvoju vještina zaposlenika te poticanju inovacija kroz angažiranje u zajednici. Kako uspješno promičemo korporativno volontiranje? Volonterski centar Zagreb koristi različite strategije kako bi potaknuli tvrtke da motiviraju svoje zaposlenike i uključe se u korporativno volontiranje. 

Već sam napomenula koje su koristi od korporativnog volontiranja, ali uz isticanje svih prednosti dodatno ga promičemo kroz suradnju s tvrtkama, povezujemo ih s konkretnim potrebama u lokalnoj zajednici, djelujući kao posrednik između njih i organizacija koje trebaju podršku. Organiziramo raznolike volonterske akcije kako bismo potaknuli entuzijazam zaposlenika za volontiranjem.. 

Edukacija i nacionalne konferencije o prednostima korporativnog volontiranja povećava svijest tvrtki o pozitivnim učincima na zaposlenike, timsku koheziju i imidž tvrtke. Osiguravamo fleksibilnost u volonterskim prilikama, pružajući različite opcije koje odgovaraju različitim vještinama i preferencijama zaposlenika. Kroz priznavanje i nagrade za tvrtke koje se ističu u korporativnom volontiranju poput Volonterskog Oskara, motiviramo ih dodatno uključujući certifikate, medijsko prepoznavanje ili druge oblike priznanja.

O širenju svijesti o volontiranju…

Volonterski centar Zagreb aktivno radi na širenju svijesti o važnosti volontiranja koristeći različite metode i strategije. 

Redovito organiziramo edukativne događaje, radionice i kampanje koje ističu pozitivne učinke volontiranja na pojedince i zajednicu. Kroz suradnju s lokalnim medijima, promoviramo volonterske priče, događanja i inicijative kako bismo podigli svijest među širom javnošću. Angažiramo se na društvenim mrežama kako bismo dosegnuli širu publiku, dijeleći informacije o volonterskim prilikama, postignućima i benefitima volontiranja.

Također, surađujemo s obrazovnim institucijama kako bismo integrirali edukaciju o volontiranju u školske programe. Kroz partnerske odnose s lokalnim organizacijama, tvrtkama i institucijama, gradimo podršku za volontiranje i potičemo zajedničke inicijative. Nudimo resurse i alate za organizacije koje žele uključiti volontiranje u svoje aktivnosti. Važan dio naše strategije je i aktivno sudjelovanje na događanjima, konferencijama i sajmovima gdje možemo dijeliti informacije, povezivati se s potencijalnim volonterima i partnerima te istaknuti važnost volontiranja u zajednici. 

Sve ove metode zajedno čine integrirani pristup širenju svijesti o vrijednosti volontiranja, potičući ljude na aktivno uključivanje i doprinos zajednici. Iskoristila bih ovu priliku da čitatelje uputim na Volonteku. Volonteka je nacionalna e-platforma za volontiranje odnosno za povezivanje građana koji traže volonterske prilike s neprofitnim organizacijama kojima su potrebni volonteri za konkretne aktivnosti (otvorena volonterska mjesta). Registrirajte se i pronađite svoju volontersku priliku.

O benefitima volontiranja…

Volontiranje nosi brojne benefite kako za pojedince koji volontiraju, tako i za zajednicu u cjelini.

Volontiranje pruža priliku za osobni i profesionalni razvoj kroz stjecanje različitih vještina poput timskog rada, komunikacije i liderstva. Aktivnosti volontiranja potiču izgradnju samopouzdanja i osjećaja postignuća, pridonoseći osobnom zadovoljstvu i osjećaju svrhe. Stvaranje novih socijalnih veza i prijateljstava također često proizlazi iz volonterskih iskustava, a sudjelovanje u volontiranju povećava svijest o društvenim pitanjima i potiče empatiju.

Volontiranje ima veliku ulogu u jačanju zajednice. Volonteri pridonose rješavanju lokalnih problema, poboljšavajući kvalitetu života u zajednici. Kroz svoj doprinos, volontiranje gradi socijalnu koheziju i solidarnost među ljudima.

Osim toga, volonterski projekti često unaprjeđuju okoliš, infrastrukturu i kulturne resurse zajednice, razvijajući resurse i potičući lokalni kapacitet za samoorganizaciju. Ova praksa također potiče društvenu odgovornost i angažman, jačajući svijest o važnosti suradnje u rješavanju zajedničkih izazova.

O izazovima korporativnog volontiranja u Hrvatskoj…

U Hrvatskoj se suočavamo s izazovima u promicanju korporativnog volontiranja I od toga ne treba bježati. Niska svijest o važnosti, nedostatak fleksibilnosti u radnom vremenu, manjak jasnih smjernica za tvrtke te pritisak i očekivanja na zaposlenicima predstavljaju ključne prepreke samo su neki od izazova. Financijski izazovi, potreba za integriranim strategijama te nedostatak poticaja za sudjelovanje dodatno kompliciraju ovu praksu. 

Važno je raditi na podizanju svijesti, uspostaviti jasne smjernice i strategije, poticati fleksibilnost u radnim uvjetima te osigurati poticajne modele kako bi se potaknulo aktivno sudjelovanje tvrtki i zaposlenika u korporativnom volontiranju. Rješavanje navedenih izazova zahtijeva suradnju između tvrtki, vlasti, organizacija civilnog društva i volonterskih centara kako bi se stvorilo poticajno okruženje za razvoj korporativnog volontiranja u Hrvatskoj.

O budućnosti VCZ-a…

Gledajući prema budućnosti, Volonterski centar Zagreb postavlja si ambiciozne ciljeve kako bi dodatno ojačao svoju ulogu u promicanju volontiranja u zajednici. Fokusirat ćemo se na povećanje svijesti o volontiranju, nastojeći potaknuti širu javnost na aktivno sudjelovanje i prepoznavanje pozitivnih učinaka volontiranja na pojedince i zajednicu. 

Daljnjim razvojem naše nacionalne online platforme, Volonteke, omogućit ćemo lakši pristup raznovrsnim volonterskim prilikama diljem zemlje, šireći mogućnosti volontiranja za građane. Jačanje suradnje s lokalnim organizacijama, tvrtkama i institucijama bit će ključno kako bismo zajednički potaknuli volontiranje i stvorili održivu sinergiju. Posebnu pažnju posvetit ćemo uključivanju mladih u volonterske aktivnosti, pružajući im prilike za osobni razvoj i aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Edukacija i podrška organizatorima volontiranja nastavit će biti prioritet, jačajući kapacitete i kvalitetu volonterskih programa. 

Nastavit ćemo istraživati inovativne pristupe i tehnologije kako bismo unaprijedili volonterske inicijative, prateći suvremene trendove i prilagodbe učestalim promjenama. Suradnja s tvrtkama nastavit će se kako bismo potaknuli korporativno volontiranje i stvorili prilike za poslovni sektor da doprinese dobrobiti zajednice. Ostvarivanjem utjecaja na javne politike i aktivnim sudjelovanjem u oblikovanju zakonodavstva o volontiranju, Volonterski centar Zagreb će nastaviti biti ključni pokretač pozitivnih društvenih promjena kroz volontiranje.

FOTOGRAFIJE: Volonterski centar Zagreb, privatna arhiva

POVEZANI ČLANCI
©2024 after5