Je li konačno došlo vrijeme za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole?

10.05.2024. | AUTOR: After5

Život iza 5 | Novosti
#edukacija

Mladi uče o seksualnosti, no pitanje je: na greškama ili na nastavi; na tulumu ili na predavanju; od svećenika ili od nastavnika? Djeca i tinejdžeri u Hrvatskoj još uvijek nemaju pristup sustavnom seksualnom obrazovanju unatoč jasnim znanstvenim dokazima da za tim postoji prijeka potreba. CESI upozorava kako je krajnje vrijeme za konkretne poteze vladajućih u Gradu Zagrebu te uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole kojima je Grad osnivač.

Što hrvatska djeca trenutno uče u školama?

U hrvatskim školama trenutno se provodi neučinkovit oblik zdravstvenog obrazovanja u vidu međupredmetne teme “Zdravlje” uvedene šk. god. 2019./20. koja temama seksualnosti i reproduktivnog zdravlja pristupa na neadekvatan i zastarjeli način. Ona izostavlja sve teme vezane uz rodne stereotipe i ravnopravnost, LGBTIQ+ teme, pitanja uvažavanja različitosti te promociju pozitivnih stavova o seksualnosti. S druge strane, ono što prevladava jest medikalizacija seksualnosti i konzervativan pristup obradi teme.

U prilog tome govori i činjenica da je sat vjeronauka jedan od glavnih predmeta na kojem se uči o seksualnosti, a opće je poznat crkveni stav o, na primjer, mehaničkim i kemijskim metodama kontracepcije. Problematično je i da se u kurikulumu međupredmetne teme “Zdravlje” nigdje ne govori o rodno-uvjetovanom nasilju, uključujući seksualno nasilje. Spominje se vršnjačko nasilje dok je u nižim razredima osnovne škole predviđena tema vezana uz seksualno nasilje o primjerenim i neprimjerenim dodirima za koju je dana uputa da nastavnici sami procijene da li je to relevantan sadržaj za njihove učenike/ce.

Ovakvom provedbom, međupredmetne teme “Zdravlje” u potpunosti se zanemaruju sve međunarodno relevantne smjernice, dokumenti kao i evaluacijske studije učinkovitih programa seksualne edukacije. UNESCO, IPPF, WHO i UNFPA u dokumentima i smjernicama vezanim uz seksualnu edukaciju ističu sveobuhvatan pristup seksualnosti koji će adresirati ne samo kontracepciju i odgovorno seksualno ponašanje, već i ostale važne aspekte seksualnosti (npr. komponentu roda – njezin utjecaj na seksualne veze i rizično seksualno ponašanje; emocije; veze; komunikaciju; seksualna prava; užitak; društvene i kulturne odrednice seksualnosti; različitost; toleranciju; diskriminaciju; rodnu ravnopravnost; rodno-uvjetovano nasilje, itd.) i staviti seksualnost u širu perspektivu osobnog i seksualnog rasta i razvoja.

Zašto nam je potrebno sveobuhvatno seksualno obrazovanje?

Istraživanje CESI-ja (2018) na reprezentativnom uzorku mladih u dobi od 16 do 26 godina pokazalo je da je čak 58% ispitanika doživjelo neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama, a 70% njih izjavilo je da su takva ponašanja doživljavali kroz duži vremenski period. Istraživanje deSHAME Hrvatska (Centar za sigurniji Internet, 2022) pokazuje da je 93% mladih svjedočilo seksualnom uznemiravanju na internetu – 49% djevojaka doživjelo je seksualno uznemiravanje na internetu u proteklih godinu dana, a sveukupno 50% mladih svjedočilo je da njihovi vršnjaci dijele seksualne sadržaje na grupnom chatu, profilu ili forumu.

Također, rezultati istraživanja javnog mnijenja (IPSOS za CESI, 2021) govore u prilog visokoj podršci uvođenja sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja. Naime, 78% građana/ki smatra da u škole treba uvesti sveobuhvatno seksualno obrazovanje, a njih 72% kaže da to obrazovanje treba biti obavezno. Skoro 90% ispitanih smatra da je glavna odgovornost države da osigura mladima pristup takvom obrazovanju. Istodobno, udruga CroMSIC je u srednjim školama, tokom školske godine 2021/22, provela anketu među učenicima/ama te oko 40% ispitanika/ca izjavljuje da ne mogu niti s jednim od roditelja razgovarati o seksualnom zdravlju. Također, mladi izjavljuju da bi željeli znati više o prevenciji nasilja u mladenačkim vezama (njih 67%), te o rodnoj ravnopravnosti (64%) i LGBTIQ+ zajednici (49%).

Sve ovo ukazuje na potrebu uvođenja modela podučavanja o seksualnosti na pozitivan način, prilagođen novim generacijama i izazovima s kojima se susreću. Prevencija rizičnog ponašanja na ispravan način je ključna jer velik broj mladih na prijelazu iz djetinjstva u adolescenciju, dobiva netočne, nepotpune ili moralizirajuće informacije o seksualnosti koje utječu na njihov fizički, društveni i emocionalni razvoj. Ovakav neadekvatan pristup doprinosi ranjivosti i izloženosti mladih osoba iskorištavanju i ostalim štetnim posljedicama, ali predstavlja i neuspjeh društva (države) da mladima osigura podršku i pomoć.

Seksualno obrazovanje ima pozitivan utjecaj na zdravlje i dobrobit mladih jer promovira strukturirano učenje o seksu i vezama u pozitivnom i afirmativnom obliku usmjerenom na najbolji interes mlade osobe a to potvrđuju različiti međunarodni dokumenti poput UNESCO-vih  Međunarodnih smjernica za seksualnu edukaciju.

Tko može donijeti odluku o uvođenju seksualnog obrazovanja?

Kontinuirani stav nadležnog Ministarstva je da ne razmišljaju o uvođenju sveobuhvatne seksualne edukacije u škole jer smatraju da se sadržaji vezani uz seksualnost i  reproduktivno zdravlje već provode kroz međupredmetnu temu Zdravlje i nastavne predmete Priroda i Biologija. Ovakvim isključivim stavom, jedini pravi kreatori odluka koji mogu nešto napraviti po pitanju kvalitetne edukacije mladih su jedinice lokalnih samouprava.

Ukoliko se odluči za to, Grad Zagreb bio bi prvi grad na području Republike Hrvatske koji bi eksperimentalno uveo program sveobuhvatne seksualne edukacije i na taj način se jasno pozicionirao kao grad kojem je dobrobit, zdravlje i kvaliteta života mladih važna. Grad Rijeka u svoje škole od sljedeće školske godine uvodi neobavezni “Zdravstveni odgoj” koji će pokrivati čitav niz tema, a među njima i teme seksualnog odgoja. Iako se radi o hvalevrijednoj inicijativi i koraku u pravom smjeru, broj sati predviđen za poučavanje o već spomenutim temama je minoran i nedostatan.

Platforma Možemo! koja je na vlasti u Zagreb u svojim programskim materijalima prepoznaje važnost sprečavanja i borbe protiv svog mogućeg rodnog i seksualno uvjetovanog nasilja. S obzirom da vizija obrazovanja platforme Možemo! uključuje da „odgojne i obrazovne institucije u Zagrebu podržavaju različite identitete“ i između ostalog, djeluju protiv seksizma i homofobije, te da Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama Ministarstva znanosti obrazovanja ističe da u školama treba provoditi prevenciju rodno uvjetovanog nasilja, homofobnog i transfobnog nasilja, bjelodano je da smo kao društvo odgovorni mladima osigurati sveobuhvatan program utemeljen  na međunarodnim konvencijama o zdravlju, rodnoj ravnopravnosti i obrazovanju.

FOTOGRAFIJE: PR

POVEZANI ČLANCI
©2024 after5